Od prvého júla 2013 bude v Maďarsku zavedený nový elektronický systém výberu mýta, ktorý bude závislý na vzdialenosti. Ovplyvní celkovo 6513 km maďarskej cestnej siete (diaľnice, cesty a hlavné cesty).

Tento nový systém HU-GO spĺňa nielen technologické požiadavky Európskej únie, ale takisto i nariadenia Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Pre zobrazenie mapy spoplatnených úsekov ciest kliknite na odkaz nižšie.

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION AND ORDER THE OBU DEVICES TODAY!

Táto povinnosť platí pre tie vozidlá, ktoré presahujú 3,5 tony maximálnej hmotnosti. Poplatok určený vzdialenosťou je ovplyvnený nasledujúcimi skutočnosťami: druh cesty, ktorú vozidlo plánuje využiť (hlavné cesty, rýchlostné cesty, diaľnice alebo cesty), kategória vozidla (J2, J3, J4) a emisnými normami. Kategórie vozidiel presahujúce 3,5 tony maximálnej hmotnosti závisia od počtu náprav: vozidlá s dvoma nápravami patria do kategórie J2, J3 zahrňuje vozidlá s tromi nápravami a J4 je kategória určená vozidlám so štyrmi (alebo viacerými) nápravami. Autobusy (B2) a vozidlá patriace do kategórie D1 budú oprávnené používať systém s e-diaľničnou známkou ako doteraz.

Ako používať nový systém výberu mýta?

Mýtny systém HU-GO umožňuje dva spôsoby platby:

  • Palubný nástroj (s pomocou potvrdenia poplatníka)
  • predom zakúpené lístky

Dôležitou informáciou je, že musíte vozidlo zaregistrovať do Spoločnosti pre správu diaľnic (AAK), pretože bez tejto registrácie môžete jazdiť len s predom zakúpenými lístkami.

Zapojte sa do 20. júna. 2013, buď na stránkach zákazníckeho servisu (www.hu-go.hu), alebo na k tomu určených predajných miestach.

1. Palubná jednotka (potvrdenie / poplatok prispievateľa)

Pre ľudí, ktorí často využívajú spoplatnené domáce cesty, môže biznis prevádzky a správy ponúkajúci palubný nástroj na platenie mýta znamenať veľmi výhodné riešenie. Užívatelia sú povinní sa predbežne registrovať za účelom využívania tejto služby výberu mýta, a uzavrieť zmluvu s jedným z prispievateľov zaisťujúcim potvrdenie/platbu. Užívatelia dopredu zaplatia za využívanie spoplatnených cestách a to nastavením účtu pri registrácii k používaniu tejto služby. Účet bude vedený NÚSZ a za účelom využívania spoplatených ciest musia užívatelia zaplatiť určitú sumu vopred.

2. Predom kúpené relačné lístky

Užívatelia HU-GO systému majú možnosť si vopred zakúpiť relačné lístky online, na stránkach zákazníckeho servisu HU-GO (www.hu-go.hu), či takisto kúpiť tieto vstupenky na predajných miestach (kontaktné centrá, predajcovia) alebo v určitých termináloch (stánky) s možnosťou si trasu dopredu naplánovať. Pre naplánovanie trasy je potrebné nastaviť začiatočný a koncový bod trasy (spolu až štyri kontaktné body) a ďalej uviesť hlavné údaje o vozidle (registračné číslo, štátne občianstvo, kategóriu environmentálnych vplyvov, počet náprav, maximálna prípustná hmotnosť vozidla, oznámenia zastávky vozidla, výška vozidla).

Relačné lístky musia byť zakúpené vopred! Pre všetkých užívateľov je povinné si zakúpiť svoje lístky ešte pred použitím spoplatnených ciest (je možné ich získať až 30 dní vopred.

Tieto v predstihu zakúpené relačné lístky sú platné po dobu dvoch kalendárnych dní, zatiaľ čo lístok zakúpený priamo pred spoplatneným úsekom je platný do konca nasledujúceho kalendárneho dňa a v oboch týchto prípadoch poskytuje iba jednorazové právo využívať plánovanú trasu.

Zákaznícky servis a predajné miesta

Správa štátnych diaľnic Co Ltd, (ďalej len SMMC) očakáva svojich zákazníkov až v dvadsiatich servisných kanceláriách zaoberajúcich sa správou a predajom HU-go systému. Naviac, SMMC otvorí ďalšie tri predajné miesta v okolí Hegyeshalom a Rajky (povolené metódy platby: dolár a euro, bankové karty, palivové karty). Okrem toho spoločnosť vytvorí rozsiahlych, takmer 1700 predajných miest, ktoré sa budú nachádzať aj na hraničných priechodoch a to za účelom vybudovania stabilenj siete predajcov v celej krajine. Lístky môžu byť tiež zakúpené aj cez stránky zákazníckeho servisu HU-GO a to na www.hu-go.hu

Kontrola poplatkov

Za účelom zabránenia neautorizovaného použitia mýtneho systému na cestách v Maďarsku sa zavedú dva rôzne spôsoby kontroly. Týmito budú jednak stacionárne monitorovacie stanice (Internet)a jednak vozidlá s nainštalovaným mobilným kontrolným zariadením (bez nutnosti zastavenia cestnej premávky).

Naviac, už existujúci kontrolný systém SMMC bude vďaka technickej infraštruktúre schopný zhromažďovať všetky potrebné údaje a to i pri zmene počasia či svetelných podmienok, vo dne aj v noci- to mu umožní zistiť, či vozidlá uhradili všetky požadované poplatky.

V prípade priestupku môže byť pokuta uložená dvomi spôsobmi:

  • Miestne- zastavenie kontrolou cestnej premávky;
  • Bez priameho zastavenia, na registrovaného majiteľa/prevádzkovateľa vozidla sa uplatní princíp tzv objektívnej právnej zodpovednosti.

Cudzincom je možné uložiť pokutu spätne a to bez toho, aby bolo na mieste zastavení- to znamená, že neoprávnený užívateľ bude túto pokutu musieť uhradiť pri nasledujúcej ceste do krajiny.